Cere cotație

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Apreciem decizia dumneavoastră de a deveni clientul nostru/vizitator al website-ului wiren.ro și recunoaștem că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt importante atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi. În acest scop, dorim sa cunoașteți ce date cu caracter personal colectăm, cum, în ce ocazii și pentru ce scopuri colectăm și utilizăm aceste date, și cui le putem transmite.

Acestea sunt motivele pentru care am decis să vă informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Prelucrare a Datelor” sau „Politica”) referitor la următoarele aspecte:

 1. Cine suntem?
 2. Cui sunt adresate serviciile noastre?
 3. Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea unor astfel de date?
 4. Ce date prelucrăm cu privire la tine?
 5. În ce mod colectăm și prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal?
 6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 7. Daca folosim  procese decizionale automatizate, incluzând crearea de
 8. Profiluri pe aceasta cale
 9. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?
 10. Transferuri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene si al SEE
 11. Ce măsuri tehnice și de securitate implementam pentru a asigura protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal?
 12. Ce drepturi și obligații aveți în raport cu Noi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Prezenta Politică descrie ocaziile, scopurile și modalitățile în care noi prelucrăm anumite categorii de date ale dumneavoastră cu caracter personal:

Astfel, vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi cu atenție și a înțelege conținutul prezentei Politici. Vă rugăm să aveți in vedere că, în cazul în care intenționați să ne transmiteți date cu caracter personal ale unei altei persoane fizice, aveți dreptul să ne furnizați astfel de date doar după, și în măsura în care, ați obținut consimțământul acesteia în acest scop și doar după informarea persoanei respective privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal in acest scop si celelalte scopuri menționate în prezenta Politică (noi pornim de la premisa că ați procedat în acest mod, si nu ne asumăm răspunderea în cazuri contrare).

1. Cine suntem?

Societatea Wiren Energy Efficiency S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată şi funcționând în condițiile legii din România, cu sediul social în strada Corneliu Coposu nr. 24C, municipiul Arad, județ Arad, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/956/2017, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J02/956/2017, Cod Unic de Înregistrare RO37663533 („Wiren” sau „Operator/ul” sau „Noi”), este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și entitatea care vă furnizează produse şi servicii în domeniul energiei solare pe măsura necesităților și așteptărilor dumneavoastră prezentate pe Website („Produsele”).

Ne puteți contacta oricând la:
Adresă: strada Corneliu Coposu nr. 24C, municipiul Arad, județ Arad, România
E-mail:office@wiren.ro

Totodată, întrucât intenționăm să asigurăm o protecție sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal, am decis desemnarea unui responsabil cu protecția datelor. Pentru orice întrebări sau comentarii legate de prezenta Politică, de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu Noi cu privire la aceste date, ne puteți contacta printr-o cerere specifica semnata si datata fie la adresa de email dedicată: office@wiren.ro, fie la adresa poștală a sediului nostru social situat în strada Corneliu Coposu nr. 24C, municipiul Arad, județ Arad, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.

2. Cui sunt adresate produsele noastre?

Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Noi prin intermediul website-ului/paginilor noastre de pe rețelele sociale NU vizează în mod direct persoanele cu vârstă mai mică de 18 ani, și de aceea nici nu solicităm și nu colectăm date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă.

În cazul în care descoperim/suntem informați că am colectat date cu caracter personal privind persoane care nu au împlinit vârsta legală de majorat fără a exista acordul reprezentanților legali ai acestora, vom verifica de îndată și, când legea cere acest lucru, fie (i) vom obține de îndată consimțământul expres al reprezentanților legali pentru a prelucra acestea date, fie, în caz de imposibilitatea de obținere a acestui consimțământ, (ii) vom șterge aceste informații din evidențele noastre și ne vom asigura de ștergerea acestora și din evidențele persoanelor noastre împuternicite/operatorilor noștri asociați.

3. Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea de astfel de date?

“Datele cu caracter personal” sunt datele care identifică o persoană fizică sau care se referă la o persoană fizică identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică, ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

4. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Date cu caracter personal ale dumneavoastră ce ne sunt strict necesare pentru a vă oferi Produse de cea mai înaltă calitate. Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, următoarele date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră:

5. În ce scopuri și modalități prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dacă sunteți vizitator al Website-ului sau/și al paginilor noastre de pe rețelele sociale, Noi prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict în scopul de a adapta gama noastră de Produse la dorințele dumneavoastră și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Website-ul nostru/paginile noastre de pe rețelele sociale.

În anumite cazuri, vă vom solicita să ne furnizați în mod direct datele dumneavoastra cu caracter personal, în alte cazuri vom avea acces la aceste date în mod indirect.

În anumite cazuri, dacă nu veți fi de acord cu prelucrarea lor, există riscul să nu vă putem furniza Produsele comandate pentru că ne va fi imposibilă executarea propriilor obligații legale și/sau contractuale. Astfel, Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scopurile prevăzute la literele A), C), D), si F) din tabelul de mai jos ne sunt necesare în vederea fie a vânzării și livrării Produselor comandate de dumneavoastră (deci pentru încheierea și executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră), fie pentru respectarea unei obligații legale ce ne incumbă, astfel că refuzul dummneavoastra ca noi să prelucrăm aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unui raport contractual pentru Produsele oferite de noi și/sau a respectării unor obligații legale care ne revin.

Acolo unde temeiul legal al prelucrării îl constituie consimțământul (a se vedea in acest sens furnizarea de către dumneavoastră a datele contului bancar si a unei copii de pe actul de identitate solicitate de operatorul de distribuție), aveți dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, exceptând Datele cu caracter personal prelucrate conform acestei politici, Noi nu vă vom solicita, și vă recomandăm să nu ne transmiteți/dezvăluiți nesolicitat, cu ocazia și/sau în legătură cu vânzarea și livrarea Produselor comandate, în alt mod, alte Date cu caracter personal, în special dintre cele considerate sensibile conform legii (de ex., nelimitativ, numărul cardului de sănătate, codul numeric personal, date referitoare la originea etnică sau rasială, originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă/convingeri filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea / date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, informații cu privire la sancțiuni administrative sau penale, sau la investigații penale în curs, care va privesc pe dumneavoastră și/sau pe alte persoane fizice). În cazul în care acest lucru se va întâmpla (inclusiv accidental) vom lua de îndată măsuri de ștergere/distrugere a Datelor cu caracter personal respective din evidențele noastre.

A. Formularul cerere cotație (în vederea solicitării unei oferte de preț)

Ce date cu caracter personal prelucrăm, și în ce cazuri, modalități și scopuri?

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal când ne contactați utilizând formularul de solicitare ofertă de preț. Astfel, putem onora cererea dumneavoastră doar dacă ne furnizați următoarele Date cu caracter personal:

De asemenea, colectăm numarul dumneavoastra de telefon pe care ni-l transmiteti in mod voluntar, precum si orice alte informații pe care ni le furnizați atunci când completați formularul de solicitare ofertă de preț inclusiv orice informații suplimentare pe care le completați voluntar.

Furnizarea acestor Date este necesară pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră în măsura în care ne mai sunt necesare informații suplimentare pentru transmiterea ofertei de preț solicitată (inclusiv telefonic), scopul nostru fiind acela de a vă transmite cea mai bună ofertă de Produse adaptată necesităților dumneavoastră.

Totodata, in masura in care veti decide sa deveniti clientul nostru, vom prelucra Datele dumneavoastra obtinute prin intermediul Formularului Cerere cotatie in vederea incheierii si executarii contractului.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

B. Transmiterea prin email de comunicări comerciale (newsletter) cu privire la Produsele comercializate de noi

În cazul în care decideți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin înscriere pe Website la rubrica Newsletter, noi vom colecta și prelucra: adresa de email – cu scopul de a vă transmite ultimele noutăți/promoții cu privire la Produsele noastre, evenimentele noastre, ofertele speciale, sau lansarea de produse noi.

Abonarea la newsletter se face în doi pași (procedură “double opt in”). După trimiterea formularului de abonare, primiți de la Noi un e-mail cu un link de confirmare a abonării. Pentru a deveni abonat, e nevoie să confirmați accesând link-ul din e-mail, în termen de 14 zile. Ca urmare a abonării, vă vom trimite maximum cel mult două newsletter pe lună care va conține informații particularizate special nevoilor dumneavoastră privind Produsele noastre.

Dacă nu mai doriți să primiți newslettere de la noi, vă puteți dezabona oricând prin accesarea link-ului de dezabonare existent în mesajele email transmise de Noi sau prin transmiterea unui email la adresa office@wiren.ro cu mesajul “Dezabonare newsletter”. În cazul în care veți opta pentru dezabonarea de la a primi newslettere, vom stoca și, implicit vom prelucra în continuare adresa dumneavoastră de email într-o lista distinctă ce cuprinde adresele de email ale tuturor persoanelor care nu mai doresc primirea de newslettere din partea noastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că adresele de email ale celor care s-au abonat la newsletter pe Website sunt șterse automat periodic (o data la șase luni). Dacă doriți să primiți în continuare newslettere de la Noi, vă rugăm să introduceți periodic adresa dumneavoastră de email în rubrica Newsletter existentă pe Website.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

C. Soluționarea de cereri, întrebări și/sau reclamații

Când primim cereri, întrebări sau reclamații de la dumnevoastră telefonic, prin email, prin Formularul de contact existent pe Website sau, dupa caz, prin intermediul chat-ului disponibil pe Messenger, vom colecta și prelucra după caz următoarele Date:

Nota: Prelucrarea acestor Date ne este necesară pentru a avea ține o evidentă a acestor cereri, întrebări, reclamații, pentru a face dovada acestora, pentru a ține la curent petenții cu stadiul soluționării acestora, și pentru a le transmite răspunsul nostru la acestea.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

D. Raportări

Prelucrăm Datele dumneavoastră pentru pregătirea și depunerea situațiilor și documentelor financiar-contabile și fiscale prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Îndeplinirea unor obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor) pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale în vigoare aplicabile în materie fiscală și financiar-contabilă

E. Formularea de acțiuni/exercitarea de apărări în justiție

Pentru a ne proteja drepturile legale și interesele legitime, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare formulării de actiuni/exercitării de apărări în justiție (incluzand pregatirea documentației aferente si parcurgerea procedurilor/formalitatilor legale aferente) în raport cu instanțe/autorități/instituții/alți terți.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Interes legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), pentru a asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale noastre

F. Furnizarea de informații și documente în proceduri/investigații în raport cu autorități/instituți/alte entități competente legal

În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale; ori (ii) necesității îndeplinirii unor obligații legale de informare/raportare către autorități/instituții/alte entități competente legal ce ne revin – vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv Datele dumneavostră cu caracter personal solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții sau care trebuie să fie furnizate acestor autorități/instituții/entități conform legii și vom documenta aceste demersuri în scop de probă.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Îndeplinirea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), pentru conformarea cu obligațiile specifice impuse de prevederi legale referitoare la, de ex., nelimitativ, prevenire și protecție împotriva fraudelor, spălării banilor, actelor de terorism, etc.

G. Mentenanța și securizarea Website-ului

Pentru mentenanța și securizarea Website-ului nostru e, putem prelucra Date ale vizitatorilor acestuia constând în următorii identificatori online:

Mai exact, prelucrăm Datele dumneavoastră mai sus-mentionate pentru:

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Interes nostru legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor) – în scopul implementării și menținerii măsurilor de securitate a Website-ului).

H. Identificatori online de tip Cookie și tehnologii similare

Publicitate comportamentală online (prin intermediul cookie-urilor)

Când navigați pe pe Website putem folosi cookie-uri și alte tehnologii similare care colectează automat Date ale dumneavoastră pentru: (i) funcționarea corespunzatoare a Website-ului, (ii) a obține anumite informații despre acțiunile dumneavoastră pe Website, (iii) a ne îmbunătăți Website-ul, de ex., nelimitativ, prin estimarea audienței și a tipurilor de utilizări în Website, etc.).

De asemenea, putem folosi cookie-uri sau alte tehnologii similare furnizate de partenerii noștri pentru a vă transmite oferte personalizate.

Astfel, pe baza navigărilor în Website, monitorizat prin cookie-uri, vă putem furniza reclame online la unele dintre Produsele noastre care vă pot interesa. Pe baza informațiilor despre navigarea dumneavoastră în Website, vă vom încadra într-un grup de interes cu alți clienți similari, ca și comportament de navigare, și vă vom livra astfel reclame (bannere) pe baza acelor interese.

În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră sunt supuse unor procese decizionale automatizate (inclusiv crearea unor profiluri) prin intermediul furnizorilor noștri Facebook Ads, Google Analytics și Google Ads constând în realizarea unor liste (persoane grupate în funție de interese comune ) cu scopul de a putea livra reclame țintă către un anumit grup de persoane astfel cum este detaliat în continuare în prezenta Politică. Datele colectate de partenerii noștri sunt anonime pentru Noi.

Pentru mai multe detalii cu privire la colectarea automată de Date prin intermediul cookie-urilor aferente Website-ului, precum și privind modalitatea de a refuza aceste cookie-uri și/sau tehnologii similare, vă invităm să consultați Politica de utilizare cookie-uri si tehnologii similare publicată pe Website la următorul link.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

I. Oferte personalizate prin intermediul rețelei sociale Facebook

Pe Website-ul nostru utilizăm și serviciile Facebook de audiență personalizată creată cu ajutorul datelor pixelului Website-ului (audiențe personalizate create din Website-ul nostru). Cu ajutorul acestui serviciu oferit de Facebook, putem identifica faptul că ați dat click pe un anunț al nostru publicitar de pe Facebook și ați fost redirecționat către Website. Datele colectate prin Facebook servesc exclusiv la întocmirea de statistici privind succesul și utilizarea campaniilor noastre publicitare pe Facebook.

Mai multe detalii privind scopurile, modul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal de către Facebook și pentru setări de protecție a sferei dumneavoastră private pe Facebook, puteți consulta în Politica de utilizare a datelor a Facebook pe care o gasiți la următorul link https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Consimțământul dumneavoastră, pentru transmiterea de oferte și reclame personalizate pe Facebook prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate al acestei rețele de socializare (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor)

J. Navigare pe rețele de socializare

Wiren este prezent pe portalul comunității Facebook (care include și Meesanger și Instagram) pentru a partaja conținutul Website-ului nostru și pentru a da posibilitate clienților actuali și potențiali să se informeze despre cele mai recente promoții ale noastre privind Produsele comercializate în Website.

Dacă ne dați like pe pagina noastră de Facebook (intitulată “Wiren Romania”), vom utiliza această Dată a dumneavoastră pentru a putea comunica cu dumneavoastră și, eventual, pentru a va putea transmite oferte personalizate către contul dumneavoastră de Facebook prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți.

Mai multe detalii privind scopurile, modul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal de către Facebook și pentru setări de protecție a sferei dumneavoastră private pe Facebook, puteți consulta în Politica de utilizare a datelor a Facebook pe care o gasiți la următorul link https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Consimțământ – articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor) – pentru transmiterea de oferte personalizate pe Facebook (prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți).

În cazul în care vom decide să prelucrăm Date ale dumneavoastră în alte modalitati si pentru alte scopuri decât cele mai sus-menționate in aceasta politica, vă vom informa in mod legal, pentru a vă permite să vă exercitati drepturile legale aferente.

6. Cât timp reținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Stocăm Datele dumneavoastră strict pentru perioadele de timp necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile mai sus-mentionate in prezenta Politica si conform politicii noastre interne de retenție a datelor cu caracter personal conform legilor aplicabile (inclusiv legislația specială și generală aplicabilă in vigoare în materie de arhivare de date/documente).

Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul  de risc de vătămare rezultat din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite perioade de timp, bunele practici convenite în domeniul lor de prelucrare, precum și modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale .

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal mentionate în tabelul de mai sus, vom prelucra aceste date până la realizarea  scopurilor mai sus-menționate, sau până la data retragerii consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazurilor în care avem obligația legală să prelucram aceste date pentru perioade mai lungi de timp.

La finalul perioadelor de retenție aplicabile, dacă și în măsura în care nu vom mai avea motive legale, interese legitime, ori consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste Date vor fi eliminate din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne si cu legile aplicabile (prin modalitati care pot include arhivarea, anonimizarea si/sau distrugerea acestor date, de la caz la caz).

7. Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri în mod automat

Profilarea pe care o realizăm despre utilizatorii Website-ului prin Facebook Pixel

Website-ul folosește tehnologia Facebook pixel pentru a colecta Date despre, şi pentru a urmări activităţile realizate de, utilizatori în Website exclusiv pe baza consimțământului furnizate de aceștia, în scopurile de a şti dacă interacţiunea cu Website-ul nostru se datorează mesajelor publicitare pe Facebook, a segmenta vizitatorii în funcţie de aceste interacţiuni, cât și în scopul promovării Produselor noastre din Website, îmbunătățirii modului în care afișăm publicitate şi implicit creşterii audienţei Website.

Astfel, Facebook pixel este un cod generat de Facebook pe baza anumitor parametri, pe care îl includem în codul Website-ului nostru şi care are rolul de a colecta date despre acţiunile dumneavoastră, ceea ce presupune inclusiv plasarea de cookies pe dispozitivul/echipamentul terminal pe care îl folosiţi pentru navigarea in Website.

Datele prelucrate prin intermediul Facebook pixel se referă la anumite acţiuni pe care le realizaţi atunci când vizitaţi Website-ul:

Astfel, Facebook foloseşte datele personale colectate prin intermediul Facebook pixel pentru a ne oferi servicii de măsurare a audienţei (mai exact vizitatorii Website-ului nostru generaţi de publicitatea în Facebook), inclusiv segmentare demografică pe baza căreia putem apoi personaliza publicitatea (de exemplu vom şti sexul dumneavoastră, în ce interval de vârstă, studii și/sau venituri vă încadrați, ce fel de dispozitiv/echipament terminal folosiţi, etc).

Facebook va partaja aceste Date cu Noi, fiind operator asociat împreună cu Noi cu privire la Datele dumneavoastră prelucrate pe această cale.

Noi nu vom afla niciodată numele dumneavoastră sau alte Date care să vă identifice în mod direct, însă Facebook va cunoaște inclusiv aceste Date dacă sunteţi utilizator al acestei reţele.

Mai multe informații cu privire la modul în care Facebook prelucrează date cu caracter personal puteți regăsi în politica Facebook privind prelucrarea datelor personale.

8. Cine are acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Scopul nostru este acela de a vă asigura cea mai bună experiență în contextul navigării pe Website și al vizionării Produselor noastre și, pentru a obtine acest lucru, putem acorda acces (integral/parțial) la Datele dumneavoastră unora dintre angajații noștri care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu datele cu caracter personal la care pot avea acces în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, precum și catre parteneri de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate (de exemplu, in cazul in care decideti sa deveniti clientul nostru partenerul nostru care se ocupa de obtinerea avizelor necesare pentru calitatea de prosumator,), si doar strict în măsura necesară pentru ca aceștia să-și poată îndeplini obligațiile asumate față de noi prin contractele incheiate cu noi.

Atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către partenerii noștri de afaceri, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigura protecția Datelor dumneavoastră prin măsuri stricte tehnice și de securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a acestor date. Astfel, Datele dumneavoastra pe care le divulgam către partenerii noștri de afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru executarea obligațiilor lor și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile cerute de lege.

Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu trebuie sa prelucreze Date ale dumneavoastră, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor, sau în interacțiunile lor cu Noi (de ex., societăți care prestează servicii de întreținere tehnică, auditori financiar-contabii, consultanți juridici, etc.).

Mai exact, divulgam unele Date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea unor funcții și servicii necesare pentru navigarea pe Website, pentru vizionarea Produselor noastre de pe Website, pentru realizarea de marketing/publicitate a Produselor noastre, dupa cum urmeaza:

9. Divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal către autorități/instituţii publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din Datele dumneavoastră către autorități/instituții publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. pentru investigarea fraudelor, prevenirea și combaterea spălării banilor, depunerea declarațiilor/situațiilor financiar-contabile la autoritățile financiar-fiscale, indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice (dacă supectăm că ați fost implicați sau afectați într-un incident care implică un comportament criminal sau potențial criminal, dacă suspectăm că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică, dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate adresate noua sau unor terți, etc.), sau către instanțe/organe judiciare, atunci când ne exercitam/apărăm drepturi legale/interese legitime în justiție.

Modificări societare

Putem transfera Date ale dumneavoastră către terți în cazul in care vom parcurge proceduri de reorganizare, fuziune, înstrăinarea participațiilor, cu privire la societatea care operează Website-ul, ori asocieri sau înstrăinarea unei părți sau a întregii activități de afaceri a acestei societati. Pentru acest scopuri, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va adopta și va implementa măsurile tehnice și de securitate adecvate pentru protecția Datelor dumneavoastră, iar părțile tranzactiilor mai sus-mentionate vor semna în prealabil contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru scopul tranzacției/lor intentionate.

10. Transferuri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene si al SEE

Transferăm Datele dumneavoastră în afara țării în care vă aflați. Unii destinatari ai Datelor dumneavoastră sunt localizați în țări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor, anume: Statele Unite ale Americii.

În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (Cap. V GDPR). Astfel, încheind contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene (UE) 2021/915 și/sau Decizia Comisiei Europene (UE) 2021/915), conform Art. 46 GDPR, am determinat faptul că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor pentru Datele referitoare la persoana vizată, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru protejarea Datelor referitoare la persoana vizată împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Astfel, toate transferurile ulterioare fac obiectul cerințelor de transfer stipulate de legislația aplicabilă.

În concret, acești parteneri sunt:

Dacă vom transfera Date ale dumneavoastră și către alți terti situați în tari care nu asigură un nivel adecvat de protecție conform legilor aplicabile, ne angajăm să depunem toate eforturile rezonabile pentru a asigura că respectivii terti respectă termenii și condițiile din această Politică și că astfel de transferuri respectă prevederile legale aplicabile in materie de protectia a datelor cu caracter personal.

11. Ce măsuri tehnice și organizaționale am implementat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru colectarea, prelucrarea pe alte cai și păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv împotriva accesului neautorizat la acestea, al utilizării lor neautorizate, si de asemenea impotriva distrugerii, pierderii sau alterării acestora. Aceste măsuri includ, fără a se limita la, folosirea de tehnici de criptare, acordarea de drepturi de acces restricționat la sistemele noastre fizice și de IT, impunerea de obligații de confidențialitate angajaților și partenerilor noștri de afaceri.

Pe lângă asigurarea mediului operațional, utilizăm metode de criptare. Informațiile oferite de dumneavoastră sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol SSL (Secure Socket Layer), pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți. SSL permite browserului dumneavoastră să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular în prezent. În acest sens, puteți observa faptul că bara de stare a browserului dumneavoastră conține simbolul lacătului și că linia de adresă începe cu „https…“.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Date ale dumneavoastră în contextul serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare.

În cazul în care va exista un incident de securitate care implică Datele dumneavoastră, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Transmiterea de informații către noi

Comunicarea prin Internet/alte cai electronice nu este în întregime sigură și de aceea, când ne trimiteți informații/date cu caracter personal pe această cale (de ex., prin email, prin intermediul Website-ului, sau prin orice alt mijloc electronic), vă asumați riscuri.

Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru niciun tip de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră de a ne transmite informații/date (inclusiv personale) prin mijloace electronice, în afară de obligațiile noastre legale imperative (inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal) și de cele asumate prin contractele încheiate cu dumneavoastră.

12. Ce drepturi aveți în legatură cu prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date și la condițiile în care acestea sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri specifice către noi in calitate de operator de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat): puteti sa ne solicitati, prin adresarea unei cereri specifice în acest sens către noi ca operator de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor și/sau intereselor noastre legitime în justiție;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită nouă ca operator să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care noi, ca operator de date nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale noastre ca operator de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat nouă ca operator de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată înB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, puteți adresa solicitări specifice, datate și semnate, fie la adresa sediului nostru social din: strada Corneliu Coposu nr. 24C, municipiul Arad, județ Arad, România, fie prin email la adresa dedicată: office@wiren.ro, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.

Vom răspunde la fiecare dintre aceste solicitari ale dumneavoastra în cel mult 1 (o) lună de la primirea solicitarii, exceptând situația în care avem nevoie sa extindem aceasta perioada cu inca cel mult 2 (doua) luni de la primirea solicitării initiale) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării initiale, impreuna cu motivele întârzierii.

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor dumneavoastra de către persoana vizată mai sus-mentionate este gratuită. In cazul solicitarilor care sunt manifest nefondate sau excesive, in particular din cauza caracterului lor repetitiv vom putea să percepem o taxa rezonabila avand in vedere costurile administrative ale furnizarii informatiilor de comunicare sau ale realizarii actiunii solicitate.

Dacă solicitați copii suplimentare ale Datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrarii, vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative ale furnizării acestor copii.

Dacă nu sunteți satisfacuti de răspunsul nostru, puteți formula o plângere la ANSPDCP. Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate acestei autoritati sunt disponibile pe website-ul ANSPDCP accesând următorul link: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.

Intrebări și solicitări privind protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal

Pentru orice comentarii, clarificări sau alte detalii de care aveți nevoie cu privire la prezenta Politică, vă puteți adresa Responsabilului nostru cu protecția datelor, adresând solicitări specifice,  fie la adresa poștală a sediului nostru social (mai sus-mentionata), fie la adresa de email dedicata: office@wiren.ro.

Actualizări ale acestei Politici

Prezenta Politică este supusă actualizarilor ulterioare (de ex., din cauza modificărilor legislative și de practică în materie, ori a modificărilor în operatiunile noastre de afaceri, etc.), ultima versiune a acesteia fiind publicată pe Website. În măsura în care doriți să vi se comunice o versiune anterioară a acestei Politici, ne puteți transmite o solicitare specifica datata si semnata, fie la adresa sediului nostru social, fie la urmatoarea adresă de email dedicată:office@wiren.ro

Ori de câte ori este cerut conform legii, vom obține consimțământul dumneavoastră specific, si informat anterior prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri și modalități decât cele pentru care deja am obținut consimțământul dumneavoastră.

Prezenta Politică se completează cu Politica de utilizare a cookie-uri si alte tehnologii similare, publicată pe Website.